Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom tre områden: Programvaruutveckling, byggkonstruktion och brokonstruktion. Låter det intressant? Kontakta oss

Industry Foundation Classes

Programutveckling

Eurocode Software utvecklar program anpassade för byggkonsulter och brokontruktörer. De programspråk som har använts har varit Basic, Fortran och C till mer objektorienterad språk som C++ och Visual Basic.

Exempel på program är:

 • Överföring av BIM-objekt till TEKLA i IFC-formatet
 • Överföring av kapinformation till automatsåg
 • Dimensionering och uppritning av stålfackverk
 • Dimensionering av takplåt
 • Dimensionering och uppritning av trätakstolar
 • Dimensionering och uppritning av Masonitetakstolar
Dimension

Brokonstruktör

Eurocode Software hjälper till när du har som mest att göra. Eurocode Software har erfarenhet från ett antal broar som är konstruerade med Brigade.

Exempel på broar:

 • Balkbro Brigade och Concrete Designer Bridge
 • Balkbro Brigade och Concrete Designer Bridge
 • Trågbro Brigade
 • Tunnelkonstruktion Brigade och BroDesign
 • Plattbro Brigade och BroDesign
 • Balkbro StripStep och Concrete Designer Bridge
 • Balkbro Brigade och BroDesign
 • Klassningsberäkning med Brigade och BroDesign
 • Platta på pelare Brigade och BroDesign
 • Trågbalkbro i betong StripStep och Brobana
 • Tunnelkonstruktion StripStep Brobana
Construction

Byggkonstruktör

Eurocode Software hjälper till när du har som mest att göra, och har erfarenhet från både stora och små projekt.

Exempel på uppdrag:

 • Dimensionering av stålhallar Arlanda, Bromma, Uppsala, Norrtälje, Rorserberg, Skara, Stockholm, Vedum, Vårgårda, Västerås
 • Dimensionering av logistikanläggningar Göteborg, Malmö
 • Dimensionering av köpcentrum Falun
 • Dimensionering av provningshallar Borås
 • Dimensionering av ICA e-handelslager i Göteborg
 • Dimensionering av betongkonstruktioner
 • Dimensionering av träkonstruktioner