Produkt

Vi utvecklar beräkningsprogram och mallar för bro- och byggkonsulter. Passa på att prova vår app kostnadsfritt och utan bindningstid i 14 dagar!

caeApp Eurocode applikationer

Nu är den här, caeApp som samlar alla 32 beräkningsprogram från Eurocode Software. Ladda ner och prova kostnadsfritt i 14 dagar!

Computer monitor showing application

För att prova på i 14 dagar behöver du ladda ner appen, samt beställa demolicens

Utvecklade för Microsoft Windows

Ladda ner programmet och få tillgång till alla 32 beräkningsprogrammen!

 • Lastnedräkning
 • Lastkombinering grundläggning
 • Kontinuerlig balk statik
 • Ramprogram
 • Armering tvärsnitt
 • Sprickvidd
 • Stadium I och II
 • Armering brott- och bruksgränstillstånd
 • Skjuvdimensionering
 • Pelartopp
 • ConcreteDesigner beam
 • Balk betong
 • Hög balk
 • Strut and tie
 • Pelare
 • Skev böjning
 • Genomstansning
 • Pelardäck
 • Grundplatta betong
 • Pålfundament
 • Snittkontroll stål
 • Pelare stål
 • Balk stål
 • Snittkontroll trä
 • Pelare trä
 • Balk trä
 • Rymdpålgrupp
 • Rymdpålgrupp lastkombinering
 • Vinkelstödmur
 • Vinge
 • Plattgrundläggning

Vill du beställa ett fullständigt licens gör du det på knappen nedan

Alla 32 beräkningsprogram - i en app

Nu är den här, appen som samlar alla 32 beräkningsprogram från Eurocode Software. Ladda ner och prova kostnadsfritt i 14 dagar

Eurocode Program Version Manual Instruktionsvideo
EN 1991 caeEc101 Lastnedräkning

Lastnedräkning av flervåningshus enligt EN 1991-1-1, utdata är kombinerade laster.

EN 1991 caeEc102 Lastkombinering grundläggning

Kombinering av laster för underbyggnad, utdata är kombinerade laster.

EN 1991 caeEc110 Kontinuerlig balk statik

Kontinuerlig balk med lastgenerering enligt EN 1991-1, utdata är upplagsreaktioner, snittkrafter och deformationer.

EN 1991 caeEc120 Ramprogram

Ramprogram, utdata är upplagsreaktioner, snittkrafter och deformationer.

EN 1992 caeEc201 Armering tvärsnitt

Dimensionering av betongtvärsnitt i brottgränstillstånd, utdata är drag-, tryckarmering och effektiv höjd.

EN 1992 caeEc204 Sprickvidd

Analys av betongtvärsnitt i bruksgränstillstånd, utdata är sprickvidd.

EN 1992 caeEc205 Stadium I och II

Analys av betongtvärsnitt i bruksgränstillstånd, utdata är spänningar i betong och armering.

EN 1992 caeEc206 Armering brott- och bruksgränstillstånd

Dimensionering av armering för betongtvärsnitt i brott- och bruksgränstillstånd, utdata är drag-, tryckarmering och sprickvidd.

EN 1992 caeEc207 Skjuvdimensionering

Dimensionering av skjuvarmering för betongtvärsnitt brottgränstillstånd, utdata är skjuvarmering.

EN 1992 caeEc209 Pelartopp

Dimensionering av pelartopp i brottgränstillstånd, utdata är snittkrafter och armering.

EN 1992 ConcreteDesigner bridge

ConcreteDesigner Bridge designs reinforcement for concrete beams, with given section forces, according to EN 1992-1-1:2004 and national annexes. The program generates a report which includes both graphical and numerical results. The user can easily create a complete report to simplify the presentation to the client.

EN 1992 caeEc210 ConcreteDesigner beam

Dimensionering av betongbalkar/plattor med snittkrafter från FE-analys, utdata är spänningar, armeringsmängd, utmattningskontroll och grafisk redovisning av armeringsmängd och inlagd armering.

EN 1992 caeEc211 Balk betong

Dimensionering av betongbalk i brott- och bruksgränstillstånd, utdata är snittkrafter, armeringsmängd och grafisk redovisning av inlagd av armering.

EN 1992 caeEc212 Hög balk

Dimensionering av hög balk med fackverksmodell enligt svensk betongstandard, utdata är grafisk redovisning av erforderlig horisontell- och vertikalarmering.

EN 1992 caeEc213 Strut and Tie

Dimensionering av betongbalkar med fackverksanalogi, utdata är krafter, betongspänningar och erforderlig armering.

EN 1992 caeEc220 Pelare betong

Dimensionering av betongpelare i brott- och bruksgränstillstånd, utdata är betongspänningar och armeringsmängd.

EN 1992 caeEc225 Skev böjning

Biaxiell analys av armerat tvärsnitt i brott- och bruksgränstillstånd, utdata är utnyttjandegrad, spänningar och sprickvidd.

EN 1992 caeEc230 Genomstansning

Analys av genomstansning, utdata är spänningar, bärförmåga och armeringsmängd.

EN 1992 caeEc231 Pelardäck

Dimensionering av pelardäck med hjälp av strimlemetoden, utdata är armeringsmängd och dimensionerande moment i x- och y-riktning.

EN 1992 caeEc240 Grundplatta betong

Dimensionering av grundplattor m h t stjälpning och marktryck, utdata är dimensioner, grundtryck och erforderlig armering.

EN 1992 caeEc241 Pålfundament

Dimensionering av pålfundament, utdata är erforderlig armering.

EN 1993 caeEc301 Snittkontroll stål

Analys av stålpelare, utdata är utnyttjandegrad.

EN 1993 caeEc302 Pelare stål

Beräkning av snittkrafter enligt EN 1991-1-4 och analys av pelare i stål enligt EN 1993-1-1.

EN 1993 caeEc310 Balk stål

Dimensionering av stålbalkar, utdata är snittkrafter, nedböjning och utnyttjandegrad.

EN 1993 caeEc501 Snittkontroll Trä

Analys av pelare i trä, utdata är utnyttjandegrad.

EN 1995 caeEc502 Pelare trä

Beräkning av snittkrafter enligt EN 1991-1-4 och analys av pelare i stål enligt EN 1995-1-1.

EN 1995 caeEc510 Balk trä

Dimensionering av balkar i trä, utdata är snittkrafter, nedböjning och utnyttjandegrad.

EN 1997 caeEc701 Rymdpålgrupp

Analys av rymdpålgrupp, utdata är pålgruppens förskjutningar, pålcentrum och pålarnas krafter.

EN 1997 caeEc702 Rymdpålgrupp lastkombinering

Analys av rymdpålgrupp, utdata är pålgruppens förskjutningar, pålcentrum och pålarnas krafter.

EN 1997 caeEc710 Vinkelstödmur

Analys av vinkelstödmur i brott- och brukgränstillstånd, utdata är snittkrafter och grundtryck.

EN 1997 caeEc711 Vinge

Analys av raka och sneda vingar i brott- och brukgränstillstånd, utdata är snittkrafter.

EN 1997 caeEc712 Plattgrundläggning

Analys av grundplattor med allmänna bärighetsformeln, utdata är sättning, glidning och grundtryck.