Nyheter

Här kan du läsa om alla programuppdateringar!

Ny version 2.1.8 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot pelardäck

Revideringar i denna version:

 • Rättat bugg vid beräkning med specialbetong.
 • caeEc231 Pelardäck, revidering av grafik.


Samtliga program installeras med installtionsprogrammet caeApp, sedan avgör din licens vilka program du kan använda. För att installera cae App Version 2.1.8, följ länken.

Ny version 2.1.7 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot snow factors

Revideringar i denna version:

 • Uppdatering av formfaktorer snölaster.
 • Uppdatering av texter lastkombinationer.
 • caeEc206 Armering brott- och bruksgränstillstånd, rättat bugg vid inläsning av indatafil.
 • caeEc211 Balk betong, rättat bugg vid låg höjd och lång spännvidd.
 • caeEc220 Pelare betong, uppdaterat beräkningen av andra ordningens moment.
 • caeEc510 Balk trä, vindlasten försvann inte om man bockade av den.


Samtliga program installeras med installtionsprogrammet caeApp, sedan avgör din licens vilka program du kan använda. För att installera cae App Version 2.1.7, följ länken.

Ny version 2.1.6 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot roof level

Revideringar i denna version:

 • Snölaster, lista över städer är ersatt med karta enligt EKS 11.
 • Vindlaster, lista över städer är ersatt med karta enligt EKS 11.


Samtliga program installeras med installtionsprogrammet caeApp, sedan avgör din licens vilka program du kan använda. För att installera cae App Version 2.1.6, följ länken.

Ny version 2.1.5 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot roof level

Revideringar i denna version:

 • Generellt, man kan nu välja efter vilken EKS beräkningen skall utföras.
 • caeEc101 Lastnedräkning, justerat lastkombineringen m.h.t EKS 11.
 • caeEc241 Pålfundament, reviderat beräkning och rapporten.
 • Balkprogrammen, justerat lastkombineringen m.h.t EKS 11.
 • caeEc701 Rymdpålgrupp, Export av snittkrafter och deformationer till klippbordet.


Samtliga program installeras med installtionsprogrammet caeApp, sedan avgör din licens vilka program du kan använda. För att installera cae App Version 2.1.5, följ länken.

Ny version 2.1.4 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot roof level

Revideringar i denna version:

 • caeEc204 Sprickvidd, inlagd armering redovisas i huvudfönstret.
 • caeEc206 Armering brott- och bruksgränstillstånd, vid många snitt redovisas nu maximal armeringsmängd i huvudfönstret.
 • caeEc213 Strut and Tie, kompletterat programmet med fler standardmodeller.
 • caeEc230 Genomstansning, reviderat beräkning för skjuvarmeringen och kompletterat indata med lutning på byglarna.
 • caeEc301 Snittkontroll stål, reviderat listan över stålkvaliteter.
 • caeEc310 Balk stål, reviderat listan över stålkvaliteter.
 • caeEc510 Balk trä, reviderat listan över trä och limträprofiler.
 • Balkprogrammen, lagt till ytterligare Tooltip (en textruta med information som visas när muspekaren förs över visst område).
 • Balkprogrammen, håll markören över upplaget och tryck Ctrl+V så kopieras upplagsreaktionen till klippbordet.


Samtliga program installeras med installtionsprogrammet caeApp, sedan avgör din licens vilka program du kan använda. För att installera cae App Version 2.1.4, följ länken.

Ny version 2.1.3 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot roof level

Revideringar i denna version:

 • caeApp Användaren kan nu välja vilka ikoner som visas i verktygsfältet.
 • caeEc501 Snittkontroll trä är ett nytt beräkningsprogram.
 • caeEc502 Pelare trä, nya anpassningar enligt EKS 10, reviderat hållfasthetsklasserna.
 • caeEc510 Balk trä, nya anpassningar enligt EKS 10, reviderat hållfasthetsklasserna.
 • caeEc211 Balk betong, rättat några fel i programmet.
 • caeEc213 Strut and Tie, lagt till så att man kan redigera modellen.


Samtliga program installeras med installtionsprogrammet caeApp, sedan avgör din licens vilka program du kan använda. För att installera cae App Version 2.1.3, följ länken.

Ny version 2.1.2 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot roof level

Revideringar i denna version:

 • caeApp anpassningar till EKS10.
 • caeEc211 Balk betong, rättat några fel i programmet.
 • caeEc212 Hög balk, manualen publicerad.
 • caeEc213 Strut and Tie, manualen publicerad.


För att installera CAE Program/Broprogram Version 2.1.2, följ länken.

Nu är den här, caeApp!

Publicerad:

Computer monitor showing application

caeAppen är en applikation som samlar 32 beräkningsprogram från Eurocode Software för Eurokoder.

caeAppen innehåller länkar till beräkningsprogrammen, boverket, instruktionsfilmer, bromallar med mera.

caeAppen hjälper dig med att ta fram dimensionerande vindlast, snölast och inverkan av snöfickor.

caeAppen innehåller även de senast nyheterna om dina program.


För att installera caeAppen följ länken.

Ny version 2.1.1 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot framework program

Revideringar i denna version:

 • caeEc120 Ramprogrammet har genomgått en större revidering. Programmet har nu tillförts med nya funktioner som gör att du enkelt kan rita upp modellen och en redigeringsfunktion för knutpunkter och stänger.
 • Betongprogrammen har kompletterats med detaljerad information om täckskikt.
 • Balkprogrammen har kompletterats med instruktionstexter i huvuddialogen.
 • caeEc211 balk betong, armeringen redovisas grafiskt.
 • caeEc213 Strut and Tie är ett nytt beräkningsprogram för hög balk, programmet innehåller flertal exempel.
 • caeEc301 Snittkontroll stål, kompletterat med beräkningsdiagram för temperaturutveckling vid brand.
 • Ett flertal program har uppdaterats med zoom funktion. Använd [ctrl]+[scroll-hjulet]


För att installera CAE Program/Broprogram Version 2.1.1, följ länken.

Ny version 2.1.0 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot dimensioning

Revideringar i denna version:

 • Samtliga rutiner för beräkning/dimensionering av betong enligt EN1992 är omskrivna
 • caeEc211 Balk betong, grafisk redovisning av armering, indata kompletterat
 • caeEc213 Strut and tie, nytt program för att räkna betong med fackverksanalogi
 • caeEc301 Snittkontroll stål, beräkning av temperaturutveckling vid brand
 • Kompletterat diagram med zoom funktion, använd [ctrl]+[scroll-hjulet]
 • Refaktorisering / modernisering av programkoden


För att installera CAE Program/Broprogram Version 2.1.0, följ länken.

Ny version 2.0.5 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot concrete designer

Revideringar i denna version:

 • caeEc210 ConcreteDesigner beam, kompleterat med val av Aso, rättat fel
 • caeEc310 Balk betong, justerat texter


För att installera CAE Program/Broprogram Version 2.0.5, följ länken.

Ny version 2.0.4 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot concrete designer

Revideringar i denna version:

 • Genomgång och verifiering av samtliga program
 • Betongprogram, nya armeringskvaliteter
 • Uppdatering av lastkombinationer
 • Uppdatering av laster
 • caeEc110 Balk statik, stöd för beräkning av snöfickor
 • caeEc220 Betongpelare, förbättrad hantering av symetrisk armering
 • caeEc310 Balk stål, stöd för Q balkar
 • caeEc510 Balk trä, nya limträkvaliteter
 • Refaktorisering / modernisering av programkoden


För att installera CAE Program/Broprogram Version 2.0.5, följ länken.

Ny version 3.0.1 av Concrete designer Bridge

Publicerad:

Screenshot concrete designer bridge

Nyheter i denna version:

 • Armeringen redovisas för hela överbyggnaden
 • Flera armeringsinläggningar kan studeras i samma beräkning
 • Överbyggnadens geometri plottas


För mer information om programmet, följ länken.

Ny version 2.0.3 av programmen för Eurocode

Publicerad:

Screenshot wind load

Revideringar i denna version:

 • Senaste filerna, programmen håller en lista på de senast indatafilerna
 • Skärmgrafiken går att kopiera till klippbordet
 • Nedåtriktad vindlast är nu inkluderad i lastkombinationerna


För att installera CAE Program/Broprogram Version 2.0.3, följ länken.