Hämta program

Här finns samtliga filer för installation samt installationsanvisningar för programmet.

Installationsfil

Installationsfiler för programmen, installerar programmen.

Installationsansvisning

Instruktion med lite mer information om hur man installerar programmen.

Uppdatering

Komprimerad mapp som endast innehåller programfiler, användbart för dig som vill bygga ett eget installationspaket.

Revideringar

Uppdateringar och förbättringar som är gjorda i respektive program är sammanställda i ett dokumentet.

Norm Programpaket Version/
Revision
Installation
zippad exe
Installation
msi fil
Installations
anvisning
Uppdatering Revidering
Eurocode caeApp Eurocode applikationer 2.1.8
Eurocode caeApp Eurocode applikationer 2.1.7
Eurocode caeApp Eurocode applikationer 2.1.6
Eurocode caeApp Eurocode applikationer 2.1.5
Eurocode caeApp Eurocode applikationer 2.1.4
Eurocode caeApp Eurocode applikationer 2.1.3
Eurocode caeApp Eurocode applikationer 2.1.2
Eurocode CAE Broprogram 2.1.2
Eurocode CAE Program 2.0.5
Eurocode CAE Broprogram 2.0.5
Eurocode ConcreteDesigner Bridge 3.2.4
Eurocode ConcreteDesigner Bridge 3.0.9
Eurocode ConcreteDesigner Bridge 2.0.5
BKR/BBK/BSK CAE Program Std H
BKR/BBK/BSK CAE Program H
BKR/BBK/BSK CAE BroProgram L

Verktyg

Program Version/
Revision
Beskrivning Installationsfil Dokumentation
Licensinstallation 1.0 Installera licens från terminalen eller som batch
Licens för äldre programversioner 1.0 Licensfil för de äldre BKR-programmen