Vanliga frågor

Här besvarar vi de vanligaste frågorna som ställs till oss. Om din fråga inte besvaras här kan du kontakta oss.

I varje program finns det en licensdialog som du hittar under Hjälp->Licens.

Min licens har gått ut!

Tryck på knappen [kontroll] i licensdialogen så kommer programmet att kontrollera licensinformationens status.

Min licens håller på att gå ut!

Tryck på knappen [uppdatera] i licensdialogen så kommer licensinformation att uppdateras.

Är det någon bindningstid för licensen?

Bindningstiden är 24 månader.

Var kan jag hitta mitt kundnummer?

Enklast är att skicka ett mail till info.

Finns det instruktioner för att använda de olika programmen?

Du hittar programmen samt diverse instruktioner här.

Finns det instruktionsvideo som beskriver hur man använder programmen?

Du hittar instruktionsvideo för en del av programmen här.

Jag har en bra idé om hur man kan förbättra ett program!

I programmen finns det en dialog Hjälp->Ärende där du kan skriva vilka förbättringar som borde göras.

Fungerar programmen för Windows 10?

Programmen är utvecklade med Microsofts modernaste utvecklingsverktyg Visual Studio Professional 2019.

Hur ofta uppdateras programmen?

Varje år kommer det en ny version av programmen.

Jag får inte till beräkningen och behöver hjälp!

Vi kan hjälpa dig med din beräkning, skicka ett mail till info.

Finns det stöd för att beräkna snöfickor?

I caeAppen finns det stöd för att beräkna snöfickornas storlek och du kan även använda dig av caeEc110 Kontinuerlig balk för att beräkna formfaktors storlek för varje balk.

Kan jag använda programmen för att räkna med gamla normer BSK, BBK?

Du kan installera program för äldre normer, dock måste du installera en licens för detta, detta är beskrivet i följande dokument.