Om oss

Företaget startades våren 2003 med inriktning att utveckla datorstöd för konstruktörer med tonvikt på de som konstruerar broar, hus och industrier.

Affärsidé

Att utveckla och marknadsföra datorstöd för bro- och byggkonstruktion samt erbjuda tjänster inom programutveckling och konstruktion.

Vad vi erbjuder

Applikationer för tekniska beräkningar

I företaget finns en lång tradition från utveckling av beräkningsprogram för konstruktörer. Redan 1981 kom de första programmen till, efter det har det blivit en hel rad program för dimensionering av stål, trä och betongkonstruktioner.

De första beräkningsprogrammen för kommersiellt bruk utvecklades hos Skandinavisk Byggdata och sedan i företaget CAE Datakonsult med start hösten 1984.

Den första beräkningsprogramet utvecklades i samband med en konstruktionsuppgift på Chalmers tekniska högskola våren 1976.

Programutveckling

Utveckling av skräddarsydda applikationer som anpassas och integreras i kundens verksamhet.

Bro- och byggkonstruktion

Att som underleverantör vara med och konstruera, utvecklar både våra beräkningsprogram och medarbetarna som är med i projekten.

Vår historia

 • 1984: Utredning om vilka persondatorer man skulle erbjuda teknologerna på CTH
 • 1985: Utveckling av CAE Programmen, beräkningsprogram för stål, trä och betong
 • 1986: Utveckling av dimensioneringsprogram trätakstolar, Masonite
 • 2002: Konvertering av CAE Beräkningsprogram till Windows
 • 2003: Konstruktion av betongtunnel etapp L2 vid Lilla Bommen åt konsortiet LBT KB
 • 2003: Utveckling av dimensioneringsprogram takplåt, Rydab
 • 2004: Integrering av CAE Broprogram med Brigade
 • 2006: Utveckling av dimensioneringsprogram stålfackverk, Ranaverken
 • 2007: Anbud partihallsförbindelsen, Bilfinger Berger
 • 2009: Anpassning av cae beräkningsprogram till Eurocode
 • 2011: Introduktionskurs till Eurocode (Laster, Betong, Stål, Trä, Grundläggning)
 • 2011: Upprättande av beräkningsanvisningar för brokonstruktioner enligt Eurocode
 • 2013: Konvertering av samtliga program till Microsofts senaste utvecklingsmiljö Visual Studio 2012
 • 2014: Utveckling av program för att skapa BIM objekt
 • 2015: Ny version av ConcreteDesigner Bridge för visualisering av armering
 • 2016: caeApp, en applikation som samlar 32 beräkningsprogram från Eurocode Software för Eurokoder.
 • 2017: caeEc501 och caeEc502, nya program för dimensionerng av träkonstruktioner enligt Eurokoder.
 • 2018: Anpasning av beräkningsprogrammen till EKS11.
 • 2019: Utveckling av webapplikation.
 • 2020: Anpasning av fackverksprogrammet till dansk standrad.